TA – Teknisk analys

Technical analys är baserad på ett antal olika tekniker, med syfte att prediktera det framtida priset på en viss tillgång, t.ex. värdepapper, råvaror eller valutor. Teknisk analys är ett av de mest populära sätten att fastställa det framtida priset på till exempel Bitcoin.

Teknisk analys bygger på statistisk analys, och målet är att uppskatta de specifika tidpunkter då en investerare bör köpa eller sälja en tillgång. Jämfört med en fundamental analys tar en teknisk analys inte hänsyn till olika makroekonomiska faktorer. De data som används för att förutsäga framtida värden läses direkt från ett diagram.

Det är dock viktigt att notera att det inte finns något enkelt generellt sätt att beskriva hur en teknisk analys ska utföras. Med tiden utvecklar de flesta framgångsrika traders sin egen analysmetod som de håller sig till att använda. Att vara konsekvent och hålla sig till enkla regler leder ofta till bättre precision och möjligheter samt till en förståelse för vad som gick fel. En vanlig missuppfattning är att framgångsrika handlare alltid har mängder av olika regler och indikatorer/signaler som de använder sig av när de tradar. Vissa handlare håller sig nästan uteslutande till trend- och motståndsanalyser, medan andra förespråkar att huvudsakligen använda olika typer av glidande medelvärden. Vissa handlare kombinerar däremot flera olika metoder.

Tekniska indikatorer är matematiska beräkningar – eller de kan till och med vara något så enkelt som trendlinjer – som gör det möjligt för handlare att identifiera när en tillgång är överköpt eller översåld. Genom att använda historisk information om pris, volym och öppna intressen är det möjligt att förutse i vilken riktning den finansiella tillgången går. Denna kunskap kan hjälpa en trader att identifiera olika handelsmöjligheter.

Nedan följer några av de vanligaste signalerna som TA-specialister använder.

Candlestick Chart

 • Kroppen, ”The body”, representerar öppnings- och slutpriset.
 • Veken visar det högsta och lägsta priset.

Linjediagram

 • Slutpriserna skapar vanligtvis en linje
 • Minskar buller genom sin enkelhet

Trendlinje

 • Trendlinje – en linje som dras genom diagrammet för att visa en trend.
 • Trendlinjer – riktningen kan vara uppåt, nedåt eller sidledes.

Stöd och motstånd

 • Stöd uppstår där en nedåtgående trend förväntas göra en paus.
 • Motstånd uppstår där en uppåtgående trend förväntas stanna upp.

Glidande medelvärde

 • Används ofta – skär bort bruset genom att generera ett genomsnitt.
 • Eftersläpande indikatorer – baserade på tidigare priser

Volym

 • Volym – visar marknadsaktörernas aktivitet
 • Komplement – det är inte meningsfullt att enbart analysera volymen.

Stokastisk RSI

 • Indikerar överköpta eller översålda förhållanden
 • Intervall från 0 till 100 (20 översåld, 80 överköpt)

Bollinger Bands

 • Uppsättning av tre linjer som representerar volatilitet
 • Effektivare i sidledes än i trendiga marknader