Spothandel (Basic)

Spothandel är en enkel transaktion mellan en köpare och en säljare för att genomföra en transaktion till det aktuella marknadspriset, även kallat spotpriset. Handeln sker omedelbart när ordern utförs.

Användare kan förbereda spottransaktioner i förväg för att aktivera transaktionen när ett visst spotpris uppnås. Detta kallas för en limitorder. Det är också möjligt att köpa direkt till det bästa möjliga priset just nu, det så kallade marknadspriset. Det görs genom att utföra en marknadsorder, marknadsordern utförs omedelbart.

Spothandel är ett enkelt sätt att investera och handla. När du investerar i krypto är din första erfarenhet troligen en spottransaktion på spotmarknaden.

När du handlar på spotmarknaden kan du bara använda tillgångar som du äger – det finns ingen hävstångseffekt, dvs. du kan inte använda lånat kapital för att köpa för mer.

Det finns spotmarknader för handel med aktier, råvaror, valutor och obligationer. Om du är nybörjare på kryptovaluta kan du vara mer bekant med spotmarknader och spothandel än du tror – aktiemarknader som NASDAQ och New York Stock Exchange är t.ex. spotmarknader.

Handel med hävstångseffekter (avancerad)

Inom kryptohandel innebär hävstångshandel att man använder lånade pengar när man köper kryptovaluta. Hävstångseffekter kan öka din köp- och säljkraft, vilket gör att du kan handla med större belopp än du äger, men det ökar också riskerna. Om du har lite kapital att handla med kan du använda det som säkerhet och på så sätt öka ditt kapital att handla med genom att handla med lånat belopp. Även om handel med hävstångseffekt kan öka dina potentiella vinster är det också förknippat med hög risk. Det är särskilt viktigt att vara försiktig när du använder hävstångseffekt när du handlar med kryptovaluta. Det kan leda till stora förluster om marknaden rör sig bort från din position. För att inte riskera att bli likviderad är det viktigt, en grundläggande regel för alla nybörjare och de mest erfarna, att sätta stop-loss-gränser när man handlar. Det vill säga att du ställer in sälj-/köpsgränser som utlöses automatiskt när kryptovalutakursen överskrider gränserna. Då vet du redan när det är dags att agera, men ganska bra prestanda, hur mycket du kan förlora som mest, även om marknaden går i den andra riktningen som du först trodde. På samma sätt kan du redan i början av affären (vid köpet) bestämma till vilket pris du är villig att sälja.

”INFOGA EN EXEMPELGRAFIK HÄR”

Risk/reward ratio På svenska är detta belöning-för-risk-förhållandet och beräknas som uppsidan i förhållande till nedsidan, dvs. avkastningen på en lyckad investering (försäljning till riktkurs) i förhållande till avkastningen på en misslyckad investering (försäljning till stop loss).

Riskhanteringsstrategier som Stop Loss limit (stop loss order) och Take Profit (take profit order) hjälper till att minimera förluster vid handel med hävstångseffekter. Du kan använda stop-loss-ordrar för att automatiskt stänga din position vid ett visst pris, vilket är till stor hjälp när marknaden rör sig mot dig. Stop Loss kan skydda dig från stora förluster. Take profit-ordrar är motsatsen – de stängs automatiskt när din vinst når ett visst värde. På så sätt kan du säkra din inkomst innan marknaden vänder.

Introduktion

Handel med hävstångseffekter kan vara förvirrande, särskilt för nybörjare. Men innan du experimenterar med hävstång är det viktigt att du förstår vad det är och hur det fungerar.

Hävstångseffekten beskrivs som ett förhållande, till exempel 1:2 (2x), 1:10 (10x) eller 1:20 (20x). Den visar hur många gånger ditt startkapital multipliceras. Tänk dig till exempel att du har 100 dollar på ditt kryptokonto, men vill öppna en position värd 1 000 dollar i bitcoin (BTC). Med 10x hävstångseffekt har dina 100 dollar samma köpkraft som 1000 dollar.

Varför ska du använda hävstång för att handla med krypto?

Som tidigare nämnts använder handlare hävstång för att öka sin positionsstorlek och potentiella vinst. Men handel med hävstångseffekter kan också leda till mycket större förluster, vilket illustreras av exemplen ovan.

Ett annat skäl för handlare att använda hävstång är att förbättra likviditeten i deras kapital. I stället för att ha 2x hävstång på en enda börs kan de till exempel använda 4x hävstång för att behålla samma positionsstorlek med lägre hedging. Detta skulle göra det möjligt för dem att använda den andra delen av sina pengar på annat håll (t.ex. för att handla med en annan tillgång).

Hantera riskerna med hävstångshandel

Riskhanteringsstrategier som stop loss- och take profit-order hjälper till att minimera förluster vid handel med hävstångseffekter. Du kan använda stop loss-ordrar för att automatiskt stänga din position vid ett visst pris, vilket är till stor hjälp när marknaden rör sig mot dig. Stop loss-ordrar kan skydda dig från stora förluster. Take profit-ordrar är motsatsen – de stängs automatiskt när din vinst når ett visst värde. På så sätt kan du säkra din inkomst innan marknaden vänder.

Handel med hög hävstångseffekt kan kräva mindre kapital till att börja med, men det ökar riskerna för likvidation. Om din hävstångseffekt är för hög kan en kursrörelse på bara 1 % leda till stora förluster. Ju högre hävstångseffekt, desto lägre är din volatilitetstolerans. Genom att använda en lägre hävstångseffekt får du en större felmarginal att handla med och mindre risk. En grundläggande regel är att en hävstångseffekt på över 10 x är ”rent spelande”. Som nybörjare bör du börja med 2-5 x livergage och mycket låga insatser. Det finns några viktiga inställningar som du alltid bör göra när du börjar handla.

Gör en grundlig analys innan du gör en affär. Analysera, trendriktning, möjliga scenarier, tänk på tidsperspektivet, hur lång tid tror du att det kommer att ta innan du når målet med handeln.

Använd låg hävstång 2-5 x (rekommenderas). Ju högre hävstångseffekt, desto större är risken.

Börja med små minimala insatser som du är ”villig” att förlora som ”undervisning”. Använd en mycket liten del av din totala portfölj som insats.

När du trär med hävstång kan du välja mellan Cross och Isolated. Välj alltid Isolerad. När du använder Cross kan du avveckla kapital som ligger utanför den handel som du just nu utför. Läs vidare för att förstå skillnaden mellan Cross och Isolated.

Ange alltid stop-loss och take profit och beräkna vad du kan förlora/vinna (risk/reward).

Exempel på handel med hävstång

De flesta börserna Binance, Kucoin, Bybit, Bitget har nästan identiska sätt att handla med hävstång, så om du förstår principen på en handelsplats är det vanligtvis ingen svårighet att förstå hur de fungerar på de andra handelsplatserna.

I det här exemplet antar vi att du har 100 dollar att handla för på handelsplattformen Kucoin. Du tror att du har en bra handelsmöjlighet och i detta fall vill du köpa 5 gånger det belopp du handlar (dvs. 5 x hävstång). Du lånar alltså kryptovaluta för att kunna köpa kryptovaluta för 500 dollar.

1.) Bestäm i vilken riktning du tror att din kurs kommer att gå)

2.) Överför 100 USDT till din

2.) Beräkna din Risk Reward baserat på gränsen, det värde där du tänker ta vinst i förhållande till ditt Stop Loss-värde.

3.) Bestäm vilken hävstång du vill använda, i det här fallet 5 x Du har nu 500 USDT.

4.) Placera en marknadsorder Long om du, som i det här fallet, tror att priset kommer att stiga. Kort, du använder motsatsen om du tror att priset är på väg ner.

5.) Ställ in Stop Loss- och Take Profit-gränser.

När du har genomfört följande fem steg kan du faktiskt slappna av och sluta titta på kurserna ”varje minut”. Du kan låta handeln köras automatiskt och sedan kontrollera regelbundet om den har avslutats. Det är möjligt att stänga en handel när som helst, men som grundregel är det bättre att låta handeln avslutas automatiskt när den når sitt mål. Du undviker panikförsäljning när du blir känslosam om räntan plötsligt kan komma att ändras. Som näringsidkare vill du undvika att bli känslomässig så mycket som möjligt under tiden du är inne i en handel.

Om du använder Kucoins mobilapp, utför följande steg för att utföra en handel med hävstångseffekt.

Tryck på Assets-knappen, bilden kommer senare.

Tryck på Överföring, bilden kommer senare

Välj USDT

Överför 100 USDT till ett terminskonto

Kontrollera din risk/belöning så att du inte riskerar för mycket, bilden kommer senare.

Sätt din hävstångseffekt. I det här fallet anser vi att 5 x är tillräckligt.

Placera en marknadsorder, den kommer att utföras omedelbart.

Nu är det dags att sätta gränser för Stop Loss och Take Profit. Det vill säga gränser för när din handel avslutas, antingen avslutas din handel med en förlust, vilket sker när kursen passerar Stop Loss-gränsen, eller så avslutas din handel med en vinst när kursen passerar Take Profit-gränsen.