Vad är tokenomics, vilken betydelse har det?

Begreppet tokenomics är egentligen konstruerat av två ord – token och ekonomi. Så tokenomics är egentligen studerande av ekonomiska aspekter av en kryptotoken. Allt från kvalitet, distribution, produktion m.m.

Det är väldigt lätt att gå bort sig i token-ekonomin och värdering av en cryptovaluta. Det finns framförallt 4 stycken begrepp som är viktiga att förstå som är kopplade till kryptovalutor

  1. Max supply – Totala antal antalet antalet mynt eller tokens som nånsin kommer skapas för en cryptovaluta. För bitcoin 21 miljoner stycken.
  2. Marknadsvärde – (cirkulerande enheter × pris). Cirkulerande enheter är de mynt som är tillgängliga publikt.
  3. Circulating supply – Totala antalet tillgängliga mynt just nu på olika handelsplatser (centrala eller decentraliserade)
  4. Total tillgång – totala antalet mynt som just nu existerar just nu (minus de mynt som blivit verifierat brända)

Det är också viktigt att veta skillnaden mellan coin och token.

Coin – en kryptovaluta med sin egen blockkedja. Det är ett mynt, en valuta och något man betalar med. Om en kryptovaluta är ett mynt innebär det att den har sin egen blockkedja.

Token – Genom att utnyttja befintliga blockkedjor är det enklare, snabbare och billigare att skapa tokens än mynt. Den allra tydligaste skillnaden är att en token används primärt för att ge tillgång till dAppar (decentraliserade appar) samt unika funktioner inom olika tjänster kopplade till kryptovalutor, t.ex. rabatter av transaktionsavgifter. Värdet på en token kan påverkas av det företag som tillhandahåller den tjänst där en token ska användas. Det kan t.ex. Krävas ett visst antal tokens för att få ett medlemskap.